Baza wiedzy
Wsparcie techniczne Ando Software > Wsparcie techniczne Ando Software > Baza wiedzy

Szukaj w bazie wiedzy:


Kopie zapasowe

Rozwiązanie

Kopie zapasowe - informacje ogólne

Wszystkie aplikacje Ando Software posiadają wbudowany mechanizm tworzenia kopii zapasowych. Pozwala on na wskazanie miejsca docelowego oraz częstotliwości tworzenia kopii.

Mechanizm wymaga konfiguracji po instalacji programu. Artykuł opisuje, w jaki sposób należy przeprowadzić tę konfigurację.

Dostęp z menu

Aby rozpocząć konfigurację kopii zapasowych należy po uruchomieniu programu wybrać z menu górnego: 
Narzędzia\Kopie zapasowe

Dostępne są 2 sposoby tworzenia kopii zapasowych:

 1. Lokalne
 2. Online (w chmurze)

Oba rodzaje kopii zapasowych oraz sposób ich konfiguracji został opisany poniżej:

Lokalne kopie zapasowe

Konfiguracja

Po wybraniu opisanej powyżej opcji menu górnego pojawia się okno dialogowe, w którym należy ustawić:

 • Folder kopii zapasowych - miejsce na dysku, do którego mają być zapisywane kopie zapasowe (uwaga: najlepiej wskazać lokalizację na innym dysku niż program lub np. w lokalizacji sieciowej/chmurze, czy też na pendrive tak, aby uniknąć utraty danych w przypadku awarii dysku),

 • Częstotliwość tworzenia kopii - domyślnie co 7 dni. Kopie zapasowe tworzone są w momencie zamykania programu,

 • Usuwanie starszych kopii - opcja pozwala na automatyczne kasowanie kopii zapasowych starszych niż podana liczba dni

Ręczne tworzenie kopii

Możliwe jest ręczne utworzenie kopii zapasowej za pomocą przycisku Utwórz. Operację można wykonać w dowolnym momencie niezależnie od wykonanej wcześniej konfiguracji.

Usuwanie kopii

Możliwe jest usunięcie w dowolnym momencie wybranej kopii zapasowej. Należy ją zaznaczyć oraz nacisnąć Usuń.

Przywracanie kopii zapasowej

W dowolnym momencie możliwe jest przywrócenie dowolnej kopii zapasowej. Należy ją zaznaczyć i wybrać opcję Wczytaj

Uwaga:

W przypadku awarii i konieczności odtworzenia aplikacji z posiadanej kopii zapasowej należy:

 1. Zainstalować aplikację ponownie,

 2. Wykonać konfigurację kopii zapasowych tak, jak zostało to opisane wcześniej w artykule wskazując jako lokalizację miejsce, w którym znajdują się zachowane kopie zapasowe,

 3. Lista kopii zapasowych zostanie wypełniona. Należy zaznaczyć najnowszą (bądź inną wybraną) i nacisnąć Wczytaj,

 4. Po wykonaniu powyższych czynności aplikacja powróci do stanu z momentu, w którym utworzono wskazaną do odtworzenia kopię zapasową.

Kopie zapasowe Online (w chmurze)

Wprowadzenie

Kopie zapasowe tworzone w chmurze to usługa abonamentowa polegająca na tworzenia zaszyfrowanych kopii zapasowych na serwer firmy Ando Software. Każdemu użytkownikowi tej usługi przydzielona jest przestrzeń, w której przechowywane są kopie zapasowe z 7 ostatnich dni, w których program był używany. Tak stworzone kopie pozwalają na przywrócenie danych nawet po wymianie komputera lub awarii dysku twardego.

Abonament na tę usługę opłacany jest w rocznych okresach.

Konfiguracja

Po wybraniu opisanej powyżej opcji menu górnego pojawia się okno dialogowe, w którym należy ustawić:

 • Zaznaczyć flagę "Włącz kopie zapasowe online"
 • Wprowadzić hasło otrzymane w momencie zakupu abonamentu kopii online
 • Nacisnąć przycisk "Sprawdź", aby upewnić się, jaki jest bieżący stan licencji

Zasada działania

W momencie zamykania programu system utworzy pełną kopię zapasową danych na serwerze Ando Software.

Przywracanie kopii zapasowej

W dowolnym momencie możliwe jest przywrócenie dowolnej kopii zapasowej. Należy ją zaznaczyć i wybrać opcję Wczytaj. Jeżeli zainstalowano program na nowo należy najpierw ponownie skonfigurować usługę wpisując hasło. Wtedy na liście kopii zapasowych pojawią się te, które zostały już utworzone. Oznacza to, że w przypadku wymiany komputera lub awarii dysku wystarczy na nowo zainstalować program i wczytać najnowszą kopię zapasową, aby wrócić do pracy.

Załączniki:
Kopie-zapasowe-menu.png Kopie-zapasowe-menu.png
Kopie-zapasowe-okno.png Kopie-zapasowe-okno.png

 
Czy ten artykuł był pomocny? tak / nie
Zależne artykuły Jak zaktualizować program?
Pierwsze uruchomienie
Aktualizacje automatyczne
Jak wydrukować podpis na fakturze?
Szczegóły artykułu
Identyfikator artykułu: 23
Kategoria: Instalacja i rejestracja
Data dodania: 2018-12-10 00:08:27
Wyświetleń: 679
Ocena (Głosy): Ocena artykułu 5.0/5.0 (1)

 
« Wstecz

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid