Baza wiedzy
Wsparcie techniczne Ando Software > Wsparcie techniczne Ando Software > Baza wiedzy

Szukaj w bazie wiedzy:


Pierwsze uruchomienie

Rozwiązanie

Pierwsze uruchomienie programu

Po pierwszym uruchomieniu programu należy go skonfigurować do własnych potrzeb oraz spersonalizować poprzez wprowadzenie danych swojej firmy, logotypu, skanu podpisu, ustawienie stopki itd.

Ten artykuł zawiera listę czynności wraz z opisem, których wykonanie jest niezbędne oraz zalecane do prawidłowego działania programu. Te czynności to:

 1. Rejestracja za pomocą otrzymanego klucza rejestracyjnego,
 2. Wprowadzenie pełnych danych firmy,
 3. Wprowadzenie logotypu do wydruków,
 4. Wprowadzenie kont bankowych,
 5. Konfiguracja wydruków,
 6. Wprowadzenie informacji o zwolnieniu z VAT (jeśli dotyczy to Państwa firmy),
 7. Skonfigurowanie mechanizmu tworzenia kopii zapasowych

Rejestracja aplikacji

Rejestracja aplikacji została opisana w oddzielnym artykule:

http://www.ando-soft.com/wsparcie/knowledgebase.php?article=3

Wprowadzenie danych firmy

Pełne dane firmy wprowadza się po przejściu do menu górnego Narzędzia\Ustawienia w zakładce Dane firmy. Wprowadza się tam kolejno:

 1. Podstawowe informacje adresowe,
 2. Informacje o miejscu wystawiania dokumentów (jeśli jest inne niż siedziba firmy)
 3. Dodatkowe parametry firmy (opcjonalnie). Są one potrzebne, jeżeli z poziomu programu tworzone będą pliki JPK, a także jeśli na wydrukach ma pojawić się numer BDO,

Wprowadzenie logotypu dla wydruków

Wydruki dokumentów systemowych mogą zawierać logotyp firmy. Wprowadza się go poprzez podanie ścieżki do dowolnego pliku graficznego. Taka możliwość dostępna jest z poziomu menu górnego Narzędzia\Ustawienia w zakładce Dane firmy.

Należy wprowadzić kolejno:

 1. Ścieżkę do pliku graficznego,
 2. Opcjonalną szerokość/wysokość, gdy system ma skalować logo do zadanej wielkości. Jest to niezbędne w sytuacji, gdy plik graficzny jest duży i nie mieści się na stronie. W zależności od wymiarów pliku parametry skalowania mogą być różne.

Wprowadzenie kont bankowych

Program pozwala na drukowanie kont bankowych na dokumentach sprzedaży. Aby numery kont były drukowane należy:

 1. Zaznaczyć opcję "Drukuj numer konta na dokumentach sprzedaży", która dostępna jest - podobnie jak wcześniejsze opcje - w sekcji Dane firmy,
 2. Wprowadzić jedno lub więcej kont bankowych. Robi się to z poziomu danych słownikowych (menu górne Narzędzia\Dane słownikowe, zakładka Konta). Wprowadza się numer konta, nazwę banku oraz informację o walucie konta (na zakładce waluty). Program wydrukuje na dokumencie konto odpowiednie do waluty dokumentu. Dla każdej waluty można przypisać 2 konta (jest to niezbędne gdy np. kwotę netto kontrahent płaci na inne konto niż podatek VAT).

Konfiguracja wydruków

Program pozwala na dostosowanie wydruków do własnych potrzeb. Niezbędne opcje dostępne są z poziomu menu górnego Narzędzia\Ustawienia na zakładce Wydruki.

Można w tym miejscu ustawić między innymi:

 1. Szablon wydruku dokumentów,
 2. Nagłówek i stopkę,
 3. Czcionkę dla wydruków oraz informację, czy system ma użyć czcionek systemowych, czy wbudowanych,
 4. Język wydruku (Polski/Angielski),
 5. Słownik parametrów wydruku,
 6. Szczegółowe opcje dotyczące niestandardowych przypadków wydruku.

Wprowadzenie informacji o zwolnieniu z VAT (opcjonalnie)

Informacja o zwolnieniu z VAT i sposobie jego obsługi została opisana w oddzielnym artykule:

http://www.ando-soft.com/wsparcie/knowledgebase.php?article=37

Skonfigurowanie kopii zapasowych

Konfiguracja kopii zapasowych została opisana w oddzielnym artykule:

http://www.ando-soft.com/wsparcie/knowledgebase.php?article=23

 
Czy ten artykuł był pomocny? tak / nie
Zależne artykuły Obsługa faktur walutowych
Kopie zapasowe
Nie jestem VAT'owcem. Jak to ustawić w programie?
Jak zaktualizować program?
Aktualizacje automatyczne
Szczegóły artykułu
Identyfikator artykułu: 39
Kategoria: Instalacja i rejestracja
Data dodania: 2021-10-27 00:52:34
Wyświetleń: 877
Ocena (Głosy): Ocena artykułu 5.0/5.0 (1)

 
« Wstecz

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid